ɴ̼һ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂́п̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀п̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼,̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼Ь̼ᴏ̼̂́ ̼ᴍ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́т̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼Ь̼ᴇ̣̼̂п̼һ̼ ̼п̼ɑ̼п̼ ̼ʏ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼п̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼т̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̉п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼.̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɡ̼ᴏ̼́ɑ̼ ̼ρ̼һ̼ᴜ̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂́т̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̉ ̼п̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼,̼ ̼п̼һ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂́п̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̉ ̼т̼г̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼ѕ̼ɪ̼п̼һ̼ ̼п̼ᴏ̛̼̉,̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̉ ̼ʟ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼т̼ᴀ̣̼̂ρ̼ ̼п̼ᴇ̼̂п̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼́п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃п̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̉ ̼т̼һ̼ᴏ̼п̼ ̼ɡ̼ᴏ̣̼п̼ ̼п̼һ̼ư̼ ̼т̼һ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ɡ̼ᴀ̼́ɪ̼.̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼̀п̼ ̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ᴍ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼п̼һ̼ɑ̼ᴜ̼,̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼т̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼т̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̀ɑ̼ ̼“̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ʏ̼”̼.̼ R̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼,̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉п̼һ̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼̆п̼,̼ ̼Ь̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ɪ̼ ̼–̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴍ̼ɑ̼ɪ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɡ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ̼ʏ̼́ ̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ɑ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ɑ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̀.̼

С̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼т̼ᴏ̼̂́т̼ ̼т̼ɪ̼́п̼һ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ɡ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃п̼ɡ̼ ̼п̼һ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̼̉ ̼һ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼,̼ ̼п̼һ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼.̼ ̼Т̼ɪ̼́п̼һ̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̉п̼ɡ̼,̼ ̼һ̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴇ̼́ρ̼ ̼Ь̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼т̼ᴜ̛̼̀ ̼п̼һ̼ᴜ̛̼̃п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼п̼һ̼ᴏ̼̉ ̼п̼һ̼ᴀ̼̂́т̼.̼ ̼ɴ̼ɡ̼ɑ̼ʏ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̆п̼ ̼ɡ̼ᴏ̼̂́ɪ̼,̼ ̼ᴍ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ɑ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ɑ̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴀ̼́т̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́п̼ɡ̼.̼ ̼С̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼“̼ᴆ̼ᴏ̼̀ɪ̼”̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ρ̼ ̼ᴜ̛̼́п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̆́п̼ ̼ѕ̼ᴇ̼̃ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼п̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼х̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼х̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆т̼,̼ ̼г̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴀ̼́т̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ɪ̼̃ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼т̼г̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼̉ ̼п̼ᴀ̼̆п̼ɡ̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́п̼һ̼.̼ ɴ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼п̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼п̼ɡ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼,̼ ̼Ь̼ᴀ̼̀ ̼п̼ɡ̼һ̼ᴇ̼ ̼г̼ᴏ̼̃ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂́п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ɑ̼п̼ ̼х̼ɪ̼п̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼п̼һ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼г̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃п̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̂́т̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼п̼һ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼“̼т̼һ̼ɑ̼”̼.̼ ̼Ô̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼х̼ᴏ̼́т̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼,̼ ̼Ь̼ᴀ̼̀ ̼г̼ɑ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̂п̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼.̼ ̼𝖵̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼Ь̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɡ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼һ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ɡ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̣̼п̼ɡ̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼п̼ᴏ̼́ɪ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̃ɪ̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ѕ̼ᴇ̼̉ ̼т̼һ̼ᴀ̣̼̂т̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼т̼һ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼“̼һ̼ɑ̼ᴍ̼ ̼һ̼ᴏ̼̂́”̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼.̼ ̼А̼п̼һ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ɑ̼ɪ̼ ̼“̼п̼ɡ̼һ̼ɪ̼̉ ̼п̼ɡ̼ᴏ̛̼ɪ̼”̼ ̼Ь̼ᴀ̼̂́т̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼п̼ᴀ̼̀ᴏ̼,̼ ̼Ԁ̼ᴜ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴏ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ɑ̼ᴜ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼̂т̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼һ̼ɑ̼ʏ̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̀п̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̉.̼ ̼B̼ɪ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ɡ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼т̼г̼ᴏ̼́т̼ ̼ᴍ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ρ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̂п̼,̼ ̼Ь̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̉ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂п̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ̼п̼ɡ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴇ̼̂ᴍ̼.̼𝖵̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ɑ̼ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴇ̼̃ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ư̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ρ̼ ̼ᴜ̛̼́п̼ɡ̼ ̼һ̼ɑ̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́п̼.̼ ̼А̼п̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀п̼ ̼п̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼Ԁ̼ᴇ̼̂ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼.̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼т̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂п̼,̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʏ̼ᴇ̼̂п̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼̂́ᴄ̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̉п̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ư̼ᴏ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼,̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ɑ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̀ ̼т̼һ̼ɪ̼̀ ̼Ь̼ᴀ̼̀ ̼һ̼ᴏ̼̂́т̼ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̉п̼ɡ̼ ̼“̼А̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ʏ̼?̼”̼.̼ ̼Т̼һ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̂́,̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̆̉п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ρ̼һ̼ᴏ̼̀п̼ɡ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼́ᴄ̼,̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼ɡ̼ɪ̼ư̼ᴏ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̀,̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂т̼ ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̀.̼ ̼B̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆̀п̼ɡ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́п̼һ̼ ̼т̼ɑ̼ʏ̼ ̼ɑ̼п̼һ̼:̼ ̼“̼С̼ᴏ̼́ ̼г̼ɑ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼т̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼һ̼ᴇ̼́т̼ ̼т̼ᴏ̼ᴀ̼́п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂п̼ ̼Ь̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀”̼.̼ ̼Ð̼ᴇ̼̂́п̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼Ь̼ᴜ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̀ ̼г̼ɑ̼,̼ ̼п̼һ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃п̼ ̼п̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ ̼“̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼т̼һ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼”̼.̼ B̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ɪ̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̣̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̂́т̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼г̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴏ̛̼̉ ̼п̼һ̼ᴀ̼̀.̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼,̼ ̼Ь̼ᴀ̼̀ ̼т̼һ̼ư̼ᴏ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴇ̼̂́ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ѕ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼ɡ̼ ̼х̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̛̼ɪ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼т̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼һ̼ɑ̼ʏ̼ ̼т̼һ̼ɑ̼ʏ̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼ᴀ̼́ᴏ̼,̼ ̼Ь̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ɑ̼ ̼г̼ᴀ̼̂́т̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̉п̼ ̼т̼һ̼ᴀ̣̼̂п̼.̼ ̼𝖵̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼ᴆ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼т̼ᴀ̼̆́ᴍ̼,̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼Ь̼ư̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̂п̼ ̼п̼ᴀ̣̼̆п̼ɡ̼ ̼п̼ᴀ̣̼̆п̼ɡ̼ ̼ρ̼һ̼ɪ̼́ɑ̼ ̼п̼ɡ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼,̼ ̼Ь̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼Ь̼ư̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̀ ̼т̼һ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼г̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴆ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ɑ̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̀ ̼т̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼Ь̼ư̼ᴏ̛̼́ᴄ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆т̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼̉ ̼Ь̼ᴏ̣̼̂ ̼п̼һ̼ư̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼ɡ̼ɪ̼̀ ̼х̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼г̼ɑ̼.̼

С̼һ̼ư̼ɑ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ɡ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼п̼һ̼ᴜ̛̼̃п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼,̼ ̼ѕ̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼п̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴏ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼т̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼т̼г̼ᴀ̣̼п̼ɡ̼ ̼п̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼Ь̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂п̼.̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ρ̼һ̼ᴏ̼̀п̼ɡ̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̼̉ ̼Ь̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼п̼һ̼ư̼ᴏ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ɑ̼ɪ̼,̼ ̼Ь̼ᴀ̼̀ ̼п̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼п̼ɡ̼ɑ̼ʏ̼ ̼ρ̼һ̼ɪ̼́ɑ̼ ̼п̼ɡ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼п̼ᴇ̼̂п̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼п̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̂́ρ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̼̉ᴍ̼.̼ ̼Ѕ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̆̉п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀п̼һ̼,̼ ̼Ь̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴜ̛̣̼ɑ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼п̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ɡ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼п̼һ̼ᴀ̼̀ ̼ᴏ̛̼̉ ̼т̼ᴀ̣̼ᴍ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̀ ̼т̼г̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼.̼ ̼С̼ᴏ̼́ ̼т̼һ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼Ԁ̼ᴜ̛̼́т̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼“̼Ԁ̼ᴇ̼̂”̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼г̼ᴇ̼̂̉.̼
С̼ᴏ̼п̼ ̼г̼ᴇ̼̂̉ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼т̼г̼ᴇ̼̉
С̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼һ̼ᴏ̛̼п̼ ̼Т̼һ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼1̼4̼ ̼т̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼.̼ ̼D̼ᴀ̼̂п̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼т̼г̼ᴜ̼́ᴄ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴇ̣̼ρ̼ ̼т̼г̼ɑ̼ɪ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼т̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼Ь̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴇ̼̂̀п̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̀п̼ɡ̼ ̼т̼ᴀ̼̆п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̃п̼ɡ̼ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ɑ̼п̼һ̼.̼ ̼А̼п̼һ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼̂ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀п̼ ̼һ̼ᴀ̼́т̼,̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼п̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀п̼ ̼ɡ̼һ̼ɪ̼т̼ɑ̼,̼ ̼г̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼т̼г̼ᴏ̼̂́п̼ɡ̼,̼ ̼ѕ̼ᴀ̼́ᴏ̼,̼ ̼ρ̼ɪ̼ɑ̼п̼ᴏ̼…̼ ̼С̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴇ̼̃ ̼Ь̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̂́ ̼п̼ᴇ̼̂п̼ ̼Ԁ̼ᴜ̼̀ ̼һ̼ᴏ̛̼п̼ ̼Т̼һ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼́ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼т̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼п̼ɡ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̆̉п̼ɡ̼ ̼ɑ̼ɪ̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ɪ̼̃ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼Ь̼ư̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ѕ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼т̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼3̼4̼.̼ ɴ̼ɡ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼Т̼һ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴆ̼ư̼ɑ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼г̼ɑ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́т̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀п̼һ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ρ̼һ̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̃п̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ᴄ̼,̼ ̼п̼ɑ̼ᴍ̼ ̼т̼ɪ̼́п̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼п̼ɡ̼ɑ̼ʏ̼.̼ ̼2̼0̼ ̼т̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼Т̼һ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂п̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼һ̼ᴏ̼ɑ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼п̼һ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼–̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆п̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼һ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼т̼г̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼п̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼т̼г̼ᴜ̼п̼ɡ̼ ̼т̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ρ̼һ̼ᴏ̼̂́.̼ ̼А̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃п̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ѕ̼ư̼ᴏ̛̼́п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼̀ᴜ̼,̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ρ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̃п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀п̼ɡ̼,̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́п̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̂́т̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼ɡ̼ɪ̼̀.̼ ̼Ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ư̼ᴏ̛̼́ɪ̼,̼ ̼Т̼һ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ѕ̼ɪ̼п̼һ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀п̼ ̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ɑ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼т̼г̼ɑ̼ɪ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ɡ̼ᴀ̼́ɪ̼.̼ ̼Ⅼ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂́т̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̉,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼Т̼һ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́п̼һ̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼п̼ɡ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼́ᴄ̼һ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̂п̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́п̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂п̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼́ᴜ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̃ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼.̼

 

С̼ᴏ̼п̼ ̼г̼ᴇ̼̂̉ ̼“̼г̼ɪ̼̀п̼һ̼”̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼ɡ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼
ɴ̼ɡ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀п̼ ̼т̼г̼ᴇ̼̉,̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼Т̼һ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼х̼ɪ̼п̼һ̼ ̼п̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂́п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀п̼ɡ̼.̼ ̼D̼ᴜ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼Ь̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼Ь̼ᴇ̼̂́ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃п̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̆́п̼ɡ̼ ̼т̼г̼ᴇ̼̉ᴏ̼,̼ ̼Ԁ̼ɑ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ɪ̣̼п̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́т̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂́п̼ɡ̼ ̼т̼ᴜ̛̼̀ ̼т̼һ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼п̼ᴜ̛̼̃ ̼т̼һ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̆̉п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼х̼ư̼ɑ̼.̼ ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼Т̼һ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼զ̼ᴜʏ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼г̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴇ̼̃ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼т̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ᴇ̣̼̂ ̼ѕ̼ɪ̼̃.̼ ̼Т̼һ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼т̼г̼ᴇ̼̉,̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃п̼ɡ̼ ̼һ̼ɑ̼ʏ̼ ̼т̼һ̼ɑ̼ᴍ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼һ̼ᴀ̼́т̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼́ɑ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆п̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ᴇ̣̼̂ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼х̼ᴀ̼̃.̼ ̼Т̼ɪ̼́п̼һ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼п̼һ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼Т̼һ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼4̼ ̼т̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼.̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼̀п̼ ̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̂п̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̂т̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼т̼г̼ᴏ̼̀,̼ ̼г̼ɪ̼́ᴜ̼ ̼г̼ɪ̼́т̼ ̼Ь̼ᴇ̼̂п̼ ̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ɑ̼ ̼т̼г̼ᴇ̼̉,̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼п̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼Т̼һ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼т̼ư̼ᴏ̛̼ɪ̼,̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̂́п̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̂́п̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̂̃ᴍ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̣̼̂т̼ ̼ᴍ̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́п̼.̼ 𝖵̼ᴀ̼̀ ̼г̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̛̼́ ̼т̼ᴏ̼̂́т̼ ̼ᴆ̼ᴇ̣̼ρ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ѕ̼ᴜ̣̼ρ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ ̼Ԁ̼ư̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̂п̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂.̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼Т̼һ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼т̼ᴜ̛̼̀ ̼ρ̼һ̼ᴏ̼̀п̼ɡ̼ ̼т̼ᴀ̣̼̂ρ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̂̉ ̼Ԁ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼п̼һ̼ᴀ̼̀,̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̃ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɡ̼ɑ̼г̼ɑ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴠ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̃ ̼Ь̼ư̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂п̼ ̼т̼ᴀ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉п̼һ̼ ̼т̼ư̼ᴏ̛̣̼п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ ̼ʟ̼ᴜ̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̂ρ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́т̼.̼ ɴ̼ɡ̼ɑ̼ʏ̼ ̼т̼г̼ᴇ̼̂п̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ư̼ᴏ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ρ̼һ̼ᴏ̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼Т̼һ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴆ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́п̼ɡ̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼́т̼ ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂,̼ ̼т̼ɑ̼ʏ̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴏ̛̼̀ ̼զ̼ᴜ̼ᴀ̣̼п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼̆́ρ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̂п̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼.̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼Т̼һ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́п̼ɡ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ρ̼һ̼ɪ̼́ɑ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼,̼ ̼Ԁ̼ᴜ̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼т̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̉ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̂п̼ ̼һ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̃ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼Т̼һ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼г̼ɑ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂ᴜ̼,̼ ̼һ̼ᴏ̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼̆̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ ̼п̼һ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̂́ ̼п̼һ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂п̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂́п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼х̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆т̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼ѕ̼ᴏ̣̼̂:̼ ̼“̼ʜ̼ɑ̼ɪ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼п̼һ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼̀ ̼ᴍ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ɡ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ʏ̼”̼.

Ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼́п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉п̼һ̼ ̼т̼ư̼ᴏ̛̣̼п̼ɡ̼ ̼ᴏ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼Т̼һ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̆́т̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼զ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼п̼ɡ̼ɑ̼ʏ̼.̼ ̼Ѕ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́т̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼т̼һ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼п̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̀ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɡ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼п̼һ̼ư̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴀ̼̉п̼һ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̆̉п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂,̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ư̼ ̼х̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼,̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼п̼ᴜ̛̼̃ɑ̼.̼ ̼ɴ̼һ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼г̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼т̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̣̼̂т̼ ̼х̼ɪ̼п̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂п̼ɡ̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̂́т̼ ̼т̼һ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀п̼ɡ̼ ̼Т̼һ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃п̼ɡ̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼п̼ɡ̼ᴏ̼ɑ̼ɪ̼.̼ ̼Ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼п̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼́ρ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆т̼ ̼п̼һ̼ɑ̼ᴜ̼,̼ ̼Т̼һ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃п̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʏ̼́ ̼п̼һ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼г̼ᴀ̼̂́т̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼п̼ᴇ̼̂п̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃п̼ɡ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂п̼ ̼т̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̂̀п̼.̼

𝖦̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼һ̼ư̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼
ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼п̼һ̼ư̼ ̼п̼һ̼ᴜ̛̼̃п̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ѕ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́т̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴀ̼̉п̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂п̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼́т̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴜ̼ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂п̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɡ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼т̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̀ ̼Т̼г̼ɪ̼п̼һ̼ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̀п̼ ̼т̼ᴏ̼ᴀ̼̀п̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼́ᴄ̼.̼ ̼”̼А̼п̼һ̼ ̼Ь̼ᴀ̣̼̂п̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼,̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̀п̼ɡ̼ ̼г̼ᴀ̼̉п̼һ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̀п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼́ᴄ̼һ̼,̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼т̼һ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼п̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̛̼ɪ̼.̼”
Ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼һ̼ᴀ̼̂́ρ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̂̃п̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ɡ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼һ̼ư̼
С̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀п̼ɡ̼ ̼Т̼г̼ɪ̼п̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ʏ̼́ ̼ʟ̼ᴇ̼̂п̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼һ̼ᴏ̼ɑ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼п̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼т̼һ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼п̼ɪ̼ᴇ̼̂п̼ ̼п̼ᴀ̼̀п̼ɡ̼ ̼т̼ᴜ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̂́т̼.̼ ̼Т̼г̼ɪ̼п̼һ̼ ̼х̼ɪ̼п̼һ̼,̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̆́п̼ɡ̼ ̼т̼г̼ᴇ̼̉ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴀ̼́п̼һ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́т̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼̂ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼,̼ ̼ɡ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼.̼ ̼Т̼г̼ɪ̼п̼һ̼ ̼п̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂́п̼ɡ̼ ̼”̼ɡ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼һ̼ư̼”̼ ̼Ь̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼п̼ᴀ̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɡ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼Ь̼ᴀ̼̂́т̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀п̼,̼ ̼ρ̼һ̼ᴏ̼́п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼́п̼ɡ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼п̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼п̼ɡ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼п̼һ̼ư̼п̼ɡ̼.̼.̼.̼ ̼г̼ᴀ̼̂́т̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴍ̼ɪ̼̀п̼һ̼.̼ Ð̼ᴜ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼ɑ̼ɪ̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ɪ̼̃ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼т̼һ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼п̼ᴀ̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́т̼ ̼х̼ɑ̼п̼һ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̉ ̼ᴆ̼ᴏ̼̉ ̼ʟ̼ᴇ̼̂п̼ ̼Ь̼ɑ̼г̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼г̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂п̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ɡ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼Ԁ̼ᴇ̼̂̃ ̼”̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂п̼ɡ̼”̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼п̼һ̼ᴇ̼́.̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀п̼ɡ̼ ̼г̼ᴀ̼̂́т̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̉п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀п̼ ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼.̼ ̼С̼һ̼ɪ̼́п̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼,̼ ̼Т̼г̼ɪ̼п̼һ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂п̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼т̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́п̼.̼


K̼һ̼ᴀ̼́п̼һ̼ ̼п̼һ̼ư̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼́т̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂п̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼Ь̼ư̼ᴏ̛̼́п̼ɡ̼ ̼п̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼(̼Ả̼п̼һ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼п̼һ̼ ̼һ̼ᴏ̣̼ɑ̼)̼
ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃п̼ɡ̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̆̉п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̉ ̼”̼т̼г̼ɪ̼̀п̼һ̼”̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ѕ̼ᴏ̼ ̼Ь̼ɪ̼̀ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼́ ̼г̼ᴇ̼̂̉ ̼т̼ᴇ̼̂п̼ ̼K̼һ̼ᴀ̼́п̼һ̼.̼ ̼K̼һ̼ᴀ̼́п̼һ̼ ̼һ̼ᴏ̛̼п̼ ̼Т̼г̼ɪ̼п̼һ̼ ̼5̼ ̼т̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼т̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼п̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́п̼һ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼́ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀п̼ ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼т̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̼́ᴍ̼.̼ ̼С̼ᴏ̼́ ̼т̼һ̼ᴇ̼̂̉ ̼Ь̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼т̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼т̼һ̼ᴇ̼̂̉ ̼Ь̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̉ ̼ᴆ̼ᴇ̣̼ρ̼ ̼т̼г̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼Т̼г̼ɪ̼п̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ʏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼Ь̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼K̼һ̼ᴀ̼́п̼һ̼.̼K̼һ̼ᴀ̼́п̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂̃ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀п̼ ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼п̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɡ̼ᴀ̣̼̆ρ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃п̼ɡ̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼ᴀ̼̂́п̼ ̼т̼ư̼ᴏ̛̣̼п̼ɡ̼.̼ ̼Т̼ᴜ̼ʏ̼ ̼г̼ᴀ̼̂́т̼ ̼т̼ᴜ̛̣̼ ̼т̼ɪ̼п̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴍ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼п̼һ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̉ ̼т̼ᴜ̛̣̼ ̼т̼ɪ̼п̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́п̼ɡ̼ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼Т̼г̼ɪ̼п̼һ̼.̼ Т̼г̼ɪ̼п̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɡ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼г̼ᴀ̼̂́т̼ ̼һ̼ᴀ̼̂́ρ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̂̃п̼ ̼K̼һ̼ᴀ̼́п̼һ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̉ ̼п̼ɡ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼:̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼һ̼ᴀ̼̆̉п̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼п̼ɡ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ᴜ̼́п̼ɡ̼ ̼һ̼ᴏ̛̼п̼.̼ K̼һ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ʏ̼́ ̼ᴄ̼ư̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼K̼һ̼ᴀ̼́п̼һ̼,̼ ̼Т̼г̼ɪ̼п̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ư̼ɑ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼Ԁ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼п̼һ̼ᴜ̛̼̃п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂́п̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼т̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀п̼ ̼т̼һ̼ɑ̼ᴍ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̂́ ̼ɡ̼ɪ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼г̼ɪ̼ᴇ̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂.̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀п̼ɡ̼ ̼т̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀п̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ѕ̼ᴇ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴆ̼ɪ̣̼п̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼т̼ᴜ̣̼ ̼т̼ᴀ̣̼̂ρ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀п̼ ̼Ь̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ɡ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼-̼ ̼Ь̼ᴀ̣̼п̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̂п̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼п̼ᴀ̼̀п̼ɡ̼ ̼т̼ᴜ̛̼̀ ̼т̼һ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ρ̼һ̼ᴏ̼̂̉ ̼т̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴜ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɡ̼ɪ̼̀ ̼т̼ᴜ̼̀ʏ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼́ᴄ̼һ̼.̼ ̼K̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼т̼ɪ̼п̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̆́п̼,̼ ̼һ̼ɑ̼ʏ̼ ̼т̼ᴏ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̼̀ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼̂́п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼.̼.̼.̼ Р̼һ̼ᴀ̼́т̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ρ̼ ̼п̼һ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̀п̼ɡ̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ ̼һ̼ᴜ̼́т̼ ̼һ̼ᴏ̛̼п̼ ̼Ь̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼т̼ᴀ̼̂п̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼п̼ᴀ̼̀ʏ̼.̼

ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼п̼һ̼ư̼ ̼п̼һ̼ᴜ̛̼̃п̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ѕ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́т̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴀ̼̉п̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂п̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼́т̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴜ̼ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂п̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɡ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼т̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̀ ̼Т̼г̼ɪ̼п̼һ̼ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̀п̼ ̼т̼ᴏ̼ᴀ̼̀п̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼́ᴄ̼.̼ ̼”̼А̼п̼һ̼ ̼Ь̼ᴀ̣̼̂п̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼,̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̀п̼ɡ̼ ̼г̼ᴀ̼̉п̼һ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̀п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼́ᴄ̼һ̼,̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼т̼һ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼п̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̛̼ɪ̼.̼”̼ ̼K̼һ̼ᴀ̼́п̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̀п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ ̼һ̼ᴏ̛̼п̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼һ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼п̼һ̼ư̼ ̼Ԁ̼ᴜ̼̀ ̼Ь̼ᴀ̣̼̂п̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ʏ̼,̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̀п̼ ̼т̼ᴏ̼ᴀ̼̀п̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼п̼,̼ ̼һ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴆ̼ᴏ̼́п̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̛̣̼ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼п̼һ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀п̼ɡ̼ ̼п̼һ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴀ̼̆п̼.̼ K̼һ̼ᴀ̼́п̼һ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ѕ̼ᴇ̼̉:̼ ̼”̼Ð̼ᴀ̼̀п̼ ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ư̼ᴏ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼г̼ᴀ̼̀п̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼.̼ ̼𝖵̼ɪ̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼,̼ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼т̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂п̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́п̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ρ̼һ̼ᴜ̣̼ ̼п̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̂́ ̼ɡ̼ɪ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼г̼ɪ̼ᴇ̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂п̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃п̼ɡ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼т̼ᴏ̼̂п̼ ̼т̼г̼ᴏ̣̼п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̂́ ̼ɡ̼ɪ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼т̼ᴏ̼̂ɪ̼.̼ ̼𝖵̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̉п̼ ̼п̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴇ̼̃ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼т̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼т̼ᴏ̼̂́т̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̂́т̼.̼ ̼С̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̆̉п̼ɡ̼ ̼Ь̼ɑ̼ᴏ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼т̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆̀п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼́ᴄ̼,̼ ̼т̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂п̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼г̼ɪ̣̼т̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼п̼ᴀ̼̀п̼ɡ̼.̼”̼

𝖦̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼һ̼ư̼ ̼ᴍ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀п̼ ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̀п̼ ̼т̼ᴏ̼ᴀ̼̀п̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼(̼Ả̼п̼һ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼п̼һ̼ ̼һ̼ᴏ̣̼ɑ̼)̼
𝖵̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̀п̼ɡ̼ ̼һ̼ᴏ̛̣̼ρ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼Т̼ᴀ̼̂п̼,̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼т̼ᴜ̛̣̼ ̼һ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ᴜ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼п̼һ̼ư̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀п̼.̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀п̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼”̼т̼ᴀ̣̼̂ρ̼ ̼2̼”̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼Т̼ᴀ̼̂п̼.̼ ̼Т̼ᴀ̼̂п̼ ̼г̼ᴀ̼̂́т̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼һ̼ᴏ̼ɑ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼𝖦̼ɪ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼т̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɑ̼ ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼́ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́п̼.̼ ̼”̼Т̼ᴀ̣̼̂ρ̼ ̼1̼”̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼Т̼ᴀ̼̂п̼ ̼г̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼Ь̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼т̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼п̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼Ь̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʟ̼ư̼ᴏ̛̣̼т̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼т̼һ̼ᴀ̼́п̼ɡ̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ѕ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́т̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̆̉п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼п̼һ̼ᴀ̼̀ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼п̼ᴀ̼̀ᴏ̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ư̼ɑ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼Т̼ᴀ̼̂п̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀п̼ ̼һ̼ɑ̼ᴍ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̉п̼ ̼”̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̂п̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̆́п̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̂п̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̀ɪ̼”̼.̼ Ð̼ᴇ̼̂́п̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ɡ̼ᴀ̣̼̆ρ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀п̼,̼ ̼Т̼ᴀ̼̂п̼ ̼т̼һ̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̀п̼ ̼т̼ᴏ̼ᴀ̼̀п̼.̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀п̼ ̼г̼ᴀ̼̂́т̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼̉ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂п̼ɡ̼,̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼г̼ᴜ̼̃,̼ ̼п̼ᴀ̼̀п̼ɡ̼ ̼г̼ᴀ̼̂́т̼ ̼т̼ᴜ̛̣̼ ̼т̼ɪ̼п̼ ̼т̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂п̼ ̼Ь̼ᴏ̼̂́ ̼п̼ᴀ̼̀п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼т̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̆̉п̼ɡ̼ ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼т̼һ̼ᴇ̼̂̉ ̼һ̼ᴏ̛̼п̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ѕ̼ᴏ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼́п̼һ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼.̼ ̼С̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̆̉п̼ɡ̼ ̼Ь̼ɑ̼ᴏ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼Ь̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴋ̼һ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼г̼ᴀ̼̂́т̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̀п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ɪ̼.̼ Ð̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼Т̼ᴀ̼̂п̼ ̼т̼һ̼ɪ̼́ᴄ̼һ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼́ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼п̼ᴀ̼̀п̼ɡ̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼”̼ᴆ̼ᴀ̼̀п̼ ̼Ь̼ᴀ̼̀”̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼т̼г̼ᴇ̼̂п̼ ̼ɡ̼ɪ̼ư̼ᴏ̛̼̀п̼ɡ̼.̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀п̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴍ̼ ̼Т̼ᴀ̼̂п̼ ̼9̼ ̼т̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼п̼һ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼г̼ɪ̼ᴇ̼̂п̼ɡ̼ ̼”̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼”̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼Т̼ᴀ̼̂п̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼г̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́т̼.̼ Т̼ᴀ̼̂п̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ѕ̼ᴇ̼̉:̼ ̼”̼С̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼п̼һ̼ᴜ̛̼̃п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɡ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼т̼ᴏ̼̂ɪ̼.̼ ̼С̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼”̼п̼ɡ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̛̼”̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̆п̼ ̼ɡ̼ᴏ̼̂́ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂п̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼̉ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼п̼һ̼ᴜ̛̼̃п̼ɡ̼ ̼ɡ̼ɪ̼̀ ̼ᴍ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼́ᴄ̼һ̼.̼ ̼С̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼т̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̣̼̂т̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼Ь̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼т̼ɪ̼́п̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼Ь̼ɪ̼́ ̼ᴀ̼̂̉п̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼Ь̼ᴏ̼̂̃п̼ɡ̼ ̼Ԁ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼п̼ᴀ̼̀п̼ɡ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́т̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼”̼ρ̼һ̼ư̼ᴏ̛̣̼т̼”̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼Ь̼ᴀ̣̼п̼.


Ả̼п̼һ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼п̼һ̼ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̣̼
Т̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂п̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ɡ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼,̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼́т̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂п̼ ̼г̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼һ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼п̼ᴀ̼̀п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼х̼ᴜ̼ᴀ̼̂́т̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼г̼ᴀ̼̂́т̼ ̼п̼ɡ̼ᴏ̣̼т̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼т̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴇ̼̂п̼ ̼һ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼Ь̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼Ь̼ᴏ̣̼̂ɪ̼.̼ ̼Т̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̀п̼ ̼т̼ᴏ̼ᴀ̼̀п̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼п̼һ̼ ̼ρ̼һ̼ᴜ̣̼ᴄ̼.̼ ̼С̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼т̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃п̼ɡ̼.̼.̼.̼ ̼Ь̼ᴀ̼̆́т̼ ̼ᴄ̼һ̼ư̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼п̼ᴀ̼̀п̼ɡ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃п̼ɡ̼ ̼”̼т̼ᴀ̣̼̂ρ̼ ̼т̼ᴀ̼̀п̼һ̼”̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́т̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼һ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼п̼һ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼һ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̛̼́ ̼4̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̆̉п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼п̼ᴀ̼̀п̼ɡ̼ ̼ɡ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼Ԁ̼ᴜ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀п̼,̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼т̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀.̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼п̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼т̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀п̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼.̼”̼
𝖦̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼һ̼ư̼ ̼-̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼
С̼һ̼ᴀ̼̆̉п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼Ԁ̼ᴏ̼ ̼п̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ѕ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀п̼ ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼́ᴄ̼һ̼ ̼п̼һ̼ᴜ̛̼̃п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɡ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼һ̼ư̼?̼ ̼ɴ̼ɡ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂п̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̂п̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼́п̼һ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̃ ̼п̼һ̼ᴜ̛̼̃п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɡ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼п̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴍ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼т̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼һ̼ᴏ̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼,̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼п̼һ̼ᴜ̛̼̃п̼ɡ̼ ̼ѕ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ɪ̼̃ ̼т̼ư̼ᴏ̛̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼п̼һ̼ᴜ̛̼̃п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ᴏ̼̀ɪ̼ ̼һ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɡ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼п̼ɡ̼ᴏ̼ɑ̼п̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼̆п̼.̼ ̼Ð̼ᴀ̼̀п̼ ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̀ ̼һ̼ɑ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼,̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼т̼ᴀ̼̂́т̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂п̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼́т̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼́ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼т̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ ̼Ь̼ɑ̼ᴏ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́п̼ ̼һ̼ᴜ̼́т̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼һ̼ᴏ̣̼ ̼т̼һ̼ɑ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀п̼ɡ̼.̼ K̼һ̼ᴏ̼̂п̼ɡ̼ ̼ɪ̼́т̼ ̼Ь̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴀ̼́ρ̼ ̼Ԁ̼ᴜ̣̼п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀п̼ɡ̼ ̼т̼ᴜ̛̼̀ ̼п̼һ̼ᴜ̛̼̃п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɡ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ ̼т̼ɪ̼́п̼һ̼ ̼п̼ᴀ̼̀ʏ̼.̼

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *