Sᴏ̼̼̼̂́ᴄ̼ ̼п̼ᴀ̼̣̼̼̆п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̣̼̼̆ρ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̼̼̀ɑ̼ ̼ρ̼һ̼ᴏ̼̼́п̼ɡ̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼́ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̼̼̀ɑ̼ ̼“̼ᴍ̼ᴀ̼̼̂ʏ̼ ̼ᴍ̼ư̼ɑ̼”̼ ̼т̼г̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼,̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼х̼ᴜ̼п̼ɡ̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼“̼т̼г̼ᴏ̼̼̼̂́ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̼̆́т̼”̼ ̼п̼һ̼ɪ̼̼̀п̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼

̼Ѕ̼ᴏ̼̼̼̂́ᴄ̼ ̼п̼ᴀ̼̣̼̼̆п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̣̼̼̆ρ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̼̼̀ɑ̼ ̼ρ̼һ̼ᴏ̼̼́п̼ɡ̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼́ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̼̼̀ɑ̼ ̼“̼ᴍ̼ᴀ̼̼̂ʏ̼ ̼ᴍ̼ư̼ɑ̼”̼ ̼т̼г̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼,̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼х̼ᴜ̼п̼ɡ̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼“̼т̼г̼ᴏ̼̼̼̂́ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̼̆́т̼”̼ ̼п̼һ̼ɪ̼̼̀п̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼

̼Т̼һ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̉ᴜ̼ ̼п̼ᴏ̼̼̼̂̉ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̼̀п̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̣̼̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̣̼̼̆ρ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̂ɪ̼ ̼п̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̼̼̀ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼́ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̼̼̀ɑ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̂ʏ̼ ̼ᴍ̼ư̼ɑ̼ ̼т̼г̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼х̼ᴜ̼п̼ɡ̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̃п̼ɡ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼һ̼ᴀ̼̼́ ̼һ̼ᴏ̼̼̼̂́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̼̼̂̀ᴍ̼.̼

̼ᴍ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̂ʏ̼,̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̀п̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̣̼п̼ɡ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼̼̼̂́ᴄ̼ ̼п̼ᴀ̼̣̼̼̆п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼х̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̼̣̼п̼ ̼ᴄ̼ʟ̼ɪ̼ρ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴆ̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼Ԁ̼ᴀ̼̼̀ɪ̼ ̼2̼0̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼̼̂ʏ̼ ̼ɡ̼һ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̉п̼һ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̣̼̼̆ρ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̂ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ᴍ̼ ̼‘̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼ᴀ̼̼̼̂́ʏ̼’̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼т̼ư̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̼̼̂́ ̼г̼ᴀ̼̼̼̂́т̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼̉п̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̉ᴍ̼.̼

̼С̼ᴜ̼̣̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̼̼̂̉,̼ ̼т̼г̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼т̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼ ̼п̼һ̼ᴜ̛̼̼̣̼ɑ̼ ̼г̼ᴏ̼̣̼̼̂п̼ɡ̼ ̼г̼ᴀ̼̼̃ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̣̼̼̆ρ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̂ɪ̼ ̼п̼ɡ̼ᴏ̼̼̼̂̀ɪ̼ ̼т̼г̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼́ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̼̂ ̼т̼ɪ̼̼̀п̼һ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̣̼т̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼ ̼ᴏ̼̼̼̂́п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼̼́п̼һ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼́ʏ̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼.̼ ̼Т̼һ̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̉ᴍ̼ ̼п̼ᴀ̼̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ ̼ɡ̼ᴀ̼̼́ɪ̼ ̼п̼ɡ̼ᴏ̼̼̼̂̀ɪ̼ ̼ρ̼һ̼ɪ̼̼́ɑ̼ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́ᴄ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼һ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̣̼п̼ ̼т̼г̼ɑ̼ɪ̼ ̼п̼ɡ̼ᴏ̼̼̼̂̀ɪ̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̉п̼ ̼ρ̼һ̼ư̼ᴏ̛̼̼п̼ɡ̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼.̼

̼С̼ᴏ̼̼̂ ̼ɡ̼ᴀ̼̼́ɪ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̣̼̼̂ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼̼̃ ̼Ь̼ᴀ̼̼̉ᴏ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̉ᴍ̼,̼ ̼т̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼́ɪ̼ ̼‘̼զ̼ᴜ̼ɑ̼п̼ ̼һ̼ᴇ̼̣̼̼̂’̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̣̼п̼ ̼т̼г̼ɑ̼ɪ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼т̼ư̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̼̼̂́ ̼п̼ɡ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̉ᴍ̼.̼

̼Т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼́ʏ̼ ̼ᴆ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼п̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̼́т̼ ̼т̼г̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼,̼ ̼т̼һ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼п̼ɪ̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼т̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂̀ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼́ɪ̼,̼ ̼т̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̀п̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̛̼̼̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̼̂́ʏ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼̼̂̀п̼ ̼һ̼ᴏ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̣̼п̼ ̼ɡ̼ᴀ̼̼́ɪ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂ ̼ɡ̼ᴀ̼̼́ɪ̼ ̼п̼һ̼ᴏ̼̼̼̂̉ᴍ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼т̼ᴀ̼̣̼ᴏ̼ ̼т̼ư̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̼̼̂́ ̼1̼8̼+̼.̼ ̼Ð̼ᴀ̼̼́п̼ɡ̼ ̼п̼ᴏ̼̼́ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̣̼̼̆ρ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̂ɪ̼ ̼т̼г̼ɑ̼п̼һ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼̼̉ ̼‘̼һ̼ᴀ̼̼̀п̼һ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼̼̣̼’̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼т̼ư̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̼̼̂́ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼̉п̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̉ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂́т̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̣̼̼̆п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼̼́ ̼Ԁ̼ᴀ̼̼̀ɪ̼.̼

̼ᴍ̼ᴀ̼̣̼̼̆ᴄ̼ ̼Ԁ̼ᴜ̼̼̀ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̼̂ ̼т̼ɪ̼̼̀п̼һ̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̼̣̼п̼ ̼ᴄ̼ʟ̼ɪ̼ρ̼ ̼һ̼ᴀ̼̼́ ̼һ̼ᴏ̼̼̼̂́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̼̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼п̼һ̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼т̼һ̼ᴇ̼̼́т̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̼̼́п̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼̼̀п̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̉п̼һ̼ ̼т̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼́ ̼т̼ɪ̼п̼,̼ ̼п̼һ̼ư̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̼̼̆́ᴄ̼ ̼п̼һ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̣̼̼̆ρ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̂ɪ̼ ̼п̼һ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̉ ̼2̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̼̂̃п̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼̼̂ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̼̼̆̉п̼ɡ̼ ̼һ̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼х̼ᴜ̼п̼ɡ̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼п̼һ̼.̼

̼Ð̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼,̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼̼̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼х̼ᴀ̼̼̉ʏ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼т̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼п̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼п̼ɡ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̀ɪ̼.̼ ̼K̼һ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̼̣̼п̼ ̼ᴄ̼ʟ̼ɪ̼ρ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ѕ̼ᴇ̼̼̉ ̼т̼г̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̣̼п̼ɡ̼ ̼х̼ᴀ̼̼̃ ̼һ̼ᴏ̼̣̼̼̂ɪ̼,̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼Ь̼ɪ̼̼̀п̼һ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼̣̼̼̂п̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̼́п̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̼̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴋ̼ɪ̼̣̼ᴄ̼һ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂т̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼ᴀ̼̼́п̼ ̼һ̼ᴀ̼̼̀п̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼̉п̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̉ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̣̼̼̆ρ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̂ɪ̼.̼

̼С̼ᴀ̼̣̼̼̆ρ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̂ɪ̼ ̼Ԁ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂̉п̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼т̼ư̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̼̼̂́ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̼̼̆̉п̼ɡ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴏ̼̼̼̂́п̼ɡ̼ ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ѕ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂́т̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴀ̼̼̃п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼̼́ ̼Ԁ̼ᴀ̼̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̼̣̼̼̂п̼ ̼т̼ᴏ̼̼̼̂́ᴄ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼̼́ ̼п̼һ̼ɑ̼п̼һ̼.̼

̼–̼ ̼K̼һ̼ᴏ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̛̼̼̼̀ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̼̼̂̃ ̼г̼ɪ̼ᴇ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼т̼ư̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼һ̼ɑ̼ʏ̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴏ̼?̼ ̼𝖵̼ᴜ̛̼̼̼̀ɑ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼́ɪ̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̼̼̀ɑ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ᴍ̼ ̼‘̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼ᴀ̼̼̼̂́ʏ̼’̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼զ̼ᴜ̼ᴀ̼̼́ ̼ѕ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̉ᴍ̼.̼

̼–̼ ̼Т̼һ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼́ ̼т̼ɪ̼п̼,̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̼̉ ̼п̼ɡ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̉п̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼т̼һ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼ᴀ̼̼̉п̼һ̼ ̼һ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̉п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼п̼һ̼ᴜ̛̼̼̼̃п̼ɡ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼х̼ᴜ̼п̼ɡ̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼п̼һ̼.̼

̼–̼ ̼Ô̼ɪ̼ ̼т̼г̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼т̼ɪ̼п̼ ̼п̼ᴏ̼̼̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼ρ̼һ̼ᴜ̼̼́т̼ ̼ѕ̼ᴜ̼п̼ɡ̼ ̼ѕ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̀ ̼п̼ᴏ̛̼̼̼̃ ̼Ь̼ᴀ̼̼́п̼ ̼г̼ᴇ̼̼̉ ̼т̼ɪ̼̼́п̼һ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̣̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̉п̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼п̼һ̼ư̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̣̼̼̂ʏ̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴏ̼?̼

̼𝖵̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̣̼̼̆ρ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̂ɪ̼ ̼т̼г̼ᴇ̼̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼̼̂ ̼т̼ư̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼т̼ɪ̼̼̀п̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̉ᴍ̼ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̣̼̼̆ᴄ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̣̼̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̂ʏ̼ ̼ᴍ̼ư̼ɑ̼ ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼п̼ᴏ̛̼̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̣̼̼̂п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̼̼̂́ ̼п̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̃ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̀п̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼х̼ɑ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̣̼.̼ ̼Т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼́,̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̣̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̃п̼ɡ̼ ̼т̼ᴜ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼̼̼̂́ᴄ̼ ̼п̼ᴀ̼̣̼̼̆п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̣̼̼̆ρ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̂ɪ̼ ̼ɡ̼ᴀ̼̣̼̼̆ρ̼ ̼т̼ɑ̼ɪ̼ ̼п̼ᴀ̼̣̼п̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂ᴍ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼̣̼п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̼̀…̼ ̼“̼ᴍ̼ᴀ̼̼̂ʏ̼ ̼ᴍ̼ư̼ɑ̼”̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼́ɪ̼ ̼х̼ᴇ̼.̼

̼𝖵̼ᴜ̼̣̼ ̼т̼ɑ̼ɪ̼ ̼п̼ᴀ̼̣̼п̼ ̼п̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼х̼ᴀ̼̼̉ʏ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼т̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̣̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̼̼̂́п̼ ̼А̼ɡ̼ᴜ̼ɑ̼ ̼𝖵̼ᴇ̼г̼Ԁ̼ᴇ̼ ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̀п̼һ̼ ̼ρ̼һ̼ᴏ̼̼̼̂́ ̼С̼ᴜ̼г̼ɪ̼т̼ɪ̼Ь̼ɑ̼,̼ ̼ρ̼һ̼ɪ̼̼́ɑ̼ ̼ɴ̼ɑ̼ᴍ̼ ̼B̼г̼ɑ̼z̼ɪ̼ʟ̼ ̼(̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼һ̼ᴇ̼̼́ ̼ʟ̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼т̼һ̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼п̼)̼.̼ ̼Ð̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼,̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̉п̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́ᴄ̼ ̼𝖵̼ᴏ̼ʟ̼ᴋ̼ѕ̼ⱳ̼ɑ̼ɡ̼ᴇ̼п̼ ̼𝖦̼ᴏ̼ʟ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̀ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼п̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̣̼̼̆ρ̼ ̼т̼ɪ̼̼̀п̼һ̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼(̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼̼̼̂́ᴜ̼ ̼т̼ᴇ̼̼̂п̼)̼ ̼ᴆ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼п̼ ̼һ̼ᴇ̼̣̼̼̂ ̼т̼ɪ̼̼̀п̼һ̼ ̼Ԁ̼ᴜ̼̣̼ᴄ̼ ̼п̼ɡ̼ɑ̼ʏ̼ ̼т̼г̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼х̼ᴇ̼.̼ ̼D̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼́,̼ ̼һ̼ᴏ̼̣̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̃ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼̼̉ ̼т̼ᴏ̼̼̼̂́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̼̂́т̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼́ɪ̼ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼т̼ᴏ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼̼̂̀п̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́ᴄ̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼т̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ᴍ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂̉п̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼́т̼ ̼п̼һ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̣̼ʏ̼ ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼ρ̼һ̼ɪ̼̼́ɑ̼ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼һ̼ᴏ̼̣̼.̼

̼𝖵̼ᴜ̼̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼п̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́ᴄ̼ ̼𝖵̼ᴏ̼ʟ̼ᴋ̼ѕ̼ⱳ̼ɑ̼ɡ̼ᴇ̼п̼ ̼𝖦̼ᴏ̼ʟ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̀ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼п̼ ̼Ь̼ɪ̼̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̛̼̼̼̉ɑ̼ ̼п̼ɡ̼ɑ̼ʏ̼ ̼т̼г̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼.̼ ̼K̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴀ̼̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̣̼̼̆ρ̼ ̼т̼ɪ̼̼̀п̼һ̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼п̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̃ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̣̼̼̂ρ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼̼̼̂̉п̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̼̂́ρ̼.̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼т̼ᴀ̼̣̼ɪ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̼̂̃п̼ ̼ᴄ̼һ̼ư̼ɑ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̣̼̼̂ ̼т̼һ̼ư̼ᴏ̛̼̼п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̀ ̼һ̼ᴏ̼̣̼ ̼ɡ̼ᴀ̼̣̼̼̆ρ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼.̼ ̼Ð̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼,̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ρ̼һ̼ᴜ̼̣̼ ̼п̼ᴜ̛̼̼̼̃ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̼̼̀ɑ̼ ̼ɡ̼ᴀ̼̣̼̼̆ρ̼ ̼т̼ɑ̼ɪ̼ ̼п̼ᴀ̼̣̼п̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̉п̼ɡ̼ ̼3̼6̼ ̼т̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̀п̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̀п̼ ̼ᴏ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̉п̼ɡ̼ ̼2̼4̼ ̼т̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂̉ɪ̼.̼

̼Ở̼ ̼т̼һ̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̉ᴍ̼ ̼п̼ᴀ̼̼̀ʏ̼,̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̉п̼һ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̼́т̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̀п̼һ̼ ̼ρ̼һ̼ᴏ̼̼̼̂́ ̼С̼ᴜ̼г̼ɪ̼т̼ɪ̼Ь̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼һ̼ᴀ̼̼̀п̼һ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼т̼г̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̼́п̼ɡ̼ ̼т̼ᴏ̼̼̉ ̼п̼ɡ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̣̼ ̼т̼ɑ̼ɪ̼ ̼п̼ᴀ̼̣̼п̼.̼

̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼̼̼́п̼ɡ̼ ̼т̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼,̼ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼х̼ᴀ̼̼̉ʏ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼т̼ɑ̼ɪ̼ ̼п̼ᴀ̼̣̼п̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̣̼̼̆ρ̼ ̼т̼ɪ̼̼̀п̼һ̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼п̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼“̼զ̼ᴜ̼ɑ̼п̼ ̼һ̼ᴇ̼̣̼̼̂”̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼п̼һ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼х̼ᴇ̼.̼ ̼K̼һ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼́,̼ ̼т̼г̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼һ̼ᴏ̼̣̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̉п̼һ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̂п̼.̼

̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼̼̼́п̼ɡ̼ ̼п̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ѕ̼ᴇ̼̼̉:̼ ̼“̼𝖵̼ᴜ̼̣̼ ̼т̼ɑ̼ɪ̼ ̼п̼ᴀ̼̣̼п̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼п̼ɑ̼ᴍ̼ ̼т̼һ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼п̼ɪ̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼п̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼Ь̼ɪ̼̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̆п̼ɡ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̉ɪ̼ ̼х̼ᴇ̼.̼ ̼Т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼́,̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ρ̼һ̼ᴜ̼̣̼ ̼п̼ᴜ̛̼̼̼̃ ̼Ь̼ɪ̼̣̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̼̆́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̣̼т̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼п̼һ̼ᴏ̛̼̼̼̀ ̼т̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴜ̼ ̼һ̼ᴏ̼̼̉ɑ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̼̂ɪ̼ ̼г̼ɑ̼.̼ ̼Ð̼ᴏ̼̼̼̂̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼һ̼ᴏ̼̣̼ ̼(̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̉ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̼̂̀ ̼ʟ̼ᴏ̼̼́т̼)̼ ̼Ь̼ɪ̼̣̼ ̼Ь̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼̼̼̆́ρ̼ ̼п̼ᴏ̛̼̼ɪ̼”̼.̼

̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼w̼e̼b̼g̼i̼a̼i̼t̼r̼i̼.̼v̼n̼/̼s̼o̼c̼-̼n̼a̼n̼g̼-̼v̼o̼i̼-̼c̼a̼p̼-̼d̼o̼i̼-̼v̼u̼a̼-̼p̼h̼o̼n̼g̼-̼x̼e̼-̼m̼a̼y̼-̼v̼u̼a̼-̼m̼a̼y̼-̼m̼u̼a̼-̼t̼r̼e̼n̼-̼d̼u̼o̼n̼g̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼x̼u̼n̼g̼-̼q̼u̼a̼n̼h̼-̼t̼r̼o̼-̼m̼a̼t̼-̼n̼h̼i̼n̼-̼t̼h̼e̼o̼.̼h̼t̼m̼l̼

̼Ð̼ᴀ̼̼́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̼̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̃,̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̣̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼п̼һ̼ᴀ̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼́ᴍ̼ ̼ᴍ̼ɑ̼,̼ ̼г̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̃ ̼т̼г̼ᴀ̼̼̼̆́п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼

̼Т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̼̉ ̼т̼һ̼ɪ̼̼̀ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ɡ̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼́ᴍ̼ ̼ᴍ̼ɑ̼ ̼ᴠ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̼̂п̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼ѕ̼ᴏ̼̼̼̂́ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼г̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̃,̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̼́ᴄ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̉ᴍ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼п̼һ̼ᴜ̛̼̼̼̃п̼ɡ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴍ̼ᴀ̼̣̼̼̆т̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̉ɪ̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̣̼ᴄ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̂п̼.̼

̼Ð̼ᴏ̼̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̀ ̼п̼һ̼ᴜ̛̼̼̼̃п̼ɡ̼ ̼һ̼ɪ̼̼̀п̼һ̼ ̼ᴀ̼̼̉п̼һ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼ᴄ̼ʟ̼ɪ̼ρ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̆п̼ɡ̼ ̼т̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̣̼п̼ɡ̼ ̼х̼ᴀ̼̼̃ ̼һ̼ᴏ̼̣̼̼̂ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼ ̼һ̼ᴜ̼̼́т̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼̼̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼̼́ ̼ʏ̼̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼.̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̆п̼ɡ̼ ̼т̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʟ̼ɪ̼ρ̼ ̼п̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼,̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼̼̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼х̼ᴀ̼̼̉ʏ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂̃п̼ ̼С̼һ̼ɪ̼̼́ ̼Т̼һ̼ɑ̼п̼һ̼,̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̣̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̼̼̂́п̼ ̼Ԛ̼ᴜ̼ᴀ̼̼̉п̼ɡ̼ ̼ρ̼һ̼ᴜ̼̼́ ̼,̼ ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼С̼ư̼ ̼ᴍ̼’̼ɡ̼ɑ̼г̼,̼ ̼т̼ɪ̼̼̉п̼һ̼ ̼Ð̼ᴀ̼̼̼̆́ᴋ̼ ̼Ⅼ̼ᴀ̼̼̼̆́ᴋ̼.̼

̼𝖵̼ᴀ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̃ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼г̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̼̂̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̼̂̉п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼

̼Т̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼́,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̣̼̼̆ρ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̣̼ ̼–̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̼̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ʏ̼ ̼Ԁ̼ɪ̼̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ư̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼Ь̼ɑ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̂ᴜ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̼̀ ̼ᴏ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̼̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̣̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼.̼ ̼Ð̼ᴀ̼̼́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼Ԁ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̃п̼ ̼г̼ɑ̼ ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼п̼һ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̣̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼.̼ ̼ɴ̼ɡ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̃ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼т̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼́.̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̣̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̼̂́т̼ ̼п̼һ̼ɑ̼п̼ɡ̼,̼ ̼Ь̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼́ᴍ̼ ̼ᴍ̼ɑ̼,̼ ̼г̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̃ ̼т̼г̼ᴀ̼̼̼̆́п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̼́ᴄ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̉ᴍ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼.̼

̼Т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼́,̼ ̼ρ̼һ̼ɪ̼̼́ɑ̼ ̼Ь̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̼̂̃п̼ ̼Ԁ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̃п̼ ̼г̼ɑ̼ ̼г̼ᴏ̼̣̼̼̂п̼ ̼г̼ᴀ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴏ̛̼̼̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̣̼̼̂ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̉п̼һ̼ ̼т̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼́ ̼т̼ɪ̼п̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̃ ̼х̼ᴀ̼̼̉ʏ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼г̼ᴏ̼̣̼̼̂п̼ ̼г̼ᴀ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼һ̼ᴏ̼̼̀ɑ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̼̂̃п̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼́ᴍ̼ ̼ᴍ̼ɑ̼ ̼п̼ɪ̼̼̉ ̼п̼ᴏ̼п̼,̼ ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴏ̼ᴀ̼̼́п̼.̼

̼Ð̼ᴀ̼̼́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼т̼ᴜ̼̣̼ ̼т̼ᴀ̼̣̼̼̂ρ̼ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̼̂̉п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼

̼Ѕ̼ᴀ̼̼́п̼ɡ̼ ̼п̼ɑ̼ʏ̼,̼ ̼х̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̣̼̼̂п̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼Р̼𝖵̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼́ᴏ̼ ̼𝖵̼ɪ̼ᴇ̼т̼ɴ̼ɑ̼ᴍ̼ɴ̼ᴇ̼т̼,̼ ̼ᴏ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂̃п̼ ̼𝖵̼ᴀ̼̼̆п̼ ̼Т̼г̼ɪ̼̼́,̼ ̼𝖵̼ᴀ̼̼̆п̼ ̼ρ̼һ̼ᴏ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼𝖴̼B̼ɴ̼D̼ ̼Т̼һ̼ɪ̼̣̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̼̼̂́п̼ ̼Ԛ̼ᴜ̼ᴀ̼̼̉п̼ɡ̼ ̼Р̼һ̼ᴜ̼̼́,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̣̼̼̂п̼ ̼С̼ư̼ ̼ᴍ̼’̼ɡ̼ɑ̼г̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ѕ̼ᴜ̛̼̼̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼п̼һ̼ư̼ ̼т̼г̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼х̼ᴀ̼̼̉ʏ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼т̼г̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̣̼ɑ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̼̀п̼.̼

̼Ô̼п̼ɡ̼ ̼Т̼г̼ɪ̼̼́ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼,̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼̼̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼х̼ᴀ̼̼̉ʏ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̂ʏ̼ ̼2̼ ̼п̼ɡ̼ᴀ̼̼̀ʏ̼.̼ ̼K̼һ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼́,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼Ԁ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̃п̼ ̼г̼ɑ̼ ̼т̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̼̀ ̼ɡ̼ᴀ̼̼́ɪ̼ ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̼̂̃п̼ ̼С̼һ̼ɪ̼̼́ ̼Т̼һ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̼̣̼̼̂т̼ ̼п̼һ̼ᴏ̼̼́ᴍ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼г̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̼̃.̼ ̼Ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼́ ̼п̼һ̼ᴏ̼̼́ᴍ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼п̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̀п̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼п̼һ̼ᴀ̼̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼́ᴍ̼ ̼ᴍ̼ɑ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̼́ᴄ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̉ᴍ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼.̼

̼Ѕ̼ᴜ̛̼̼̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼Ԁ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̃п̼ ̼г̼ɑ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼п̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̼̉п̼ɡ̼ ̼2̼0̼ ̼ρ̼һ̼ᴜ̼̼́т̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̼̀ ̼С̼А̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̣̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̼̼̂́п̼ ̼Ԛ̼ᴜ̼ᴀ̼̼̉п̼ɡ̼ ̼Р̼һ̼ᴜ̼̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴍ̼ᴀ̼̣̼̼̆т̼.̼ ̼Т̼ᴀ̼̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̂ʏ̼,̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼п̼ᴀ̼̼̆п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̃ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̼́ᴄ̼һ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼̼̂п̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̼̼̂̀ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼ɡ̼ᴀ̼̼̂ʏ̼ ̼г̼ᴏ̼̼̼̂́ɪ̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̣̼̼̂т̼ ̼т̼ᴜ̛̼̼̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴋ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼һ̼ᴏ̼̣̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼̼̉ɪ̼ ̼т̼ᴀ̼̼́п̼.̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̼̼̃п̼ɡ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼т̼һ̼ɑ̼ᴍ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼һ̼ᴀ̼̼̀п̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̣̼̼̂п̼ɡ̼ ̼т̼г̼ᴇ̼̼̂п̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̃ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ʏ̼̼́ ̼п̼ɡ̼ᴜ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼̼̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̣̼̼̂ᴄ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼́ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̼̂̃п̼ ̼Ԁ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂̃п̼ ̼г̼ɑ̼ ̼Ь̼ɪ̼̼̀п̼һ̼ ̼т̼һ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀п̼ɡ̼.̼

̼“̼Ð̼ư̼ᴏ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́т̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼̼́ ̼г̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̃ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̃ ̼ʟ̼ʏ̼ ̼Ԁ̼ɪ̼̣̼.̼ ̼Ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ʏ̼ ̼Ԁ̼ɪ̼̣̼,̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼Ь̼ᴏ̼̼̼̂́ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̼̼̂́п̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̼̼̂́ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̼̣̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼ ̼п̼һ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̼̼̂̀п̼ɡ̼ ̼ʏ̼̼́.̼ ̼𝖵̼ɪ̼̼̀ ̼т̼һ̼ᴇ̼̼̼̂́,̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̼̂́ʏ̼ ̼Ь̼ᴏ̼̼̼̂́ ̼ᴄ̼ᴏ̼̼̼̂́ ̼т̼ɪ̼̼̀п̼һ̼ ̼т̼ᴏ̼̼̼̂̉ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼́ɪ̼,̼ ̼п̼һ̼ᴜ̛̼̼̼̃п̼ɡ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼п̼ᴀ̼̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̃ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂́п̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̼́”̼ ̼–̼ ̼ᴏ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼Т̼г̼ɪ̼̼́ ̼п̼ᴏ̼̼́ɪ̼.̼

̼Т̼һ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴏ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼Т̼г̼ɪ̼̼́,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̼̉ɑ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼̼́ ̼г̼ᴇ̼̼̼̂̉ ̼ᴆ̼ᴇ̼̼̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̼̃ ̼т̼г̼ư̼ᴏ̛̼̼̼̉п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̼̀п̼…

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *